Växtbaserade kosttillskott

CBD-olja som säljs i Sverige och i andra EU-länder utvinns ur laglig industrihampa. Men det faktum att hampa innehåller den psykoaktiva substansen THC (Tetrahydrocannabinol) som är det huvudsakliga ämnet i cannabis gör att frågan om CBD-olja (Cannabidiol) är olagligt eller inte blir lite svår att besvara då oljan, precis som industrihampa, innehåller THC till en viss grad, under 0,2%. Just industrihampan har sedan 2005 varit lagligt att odla i Sverige om halten THC inte överstiger 0,2%.

CBD olja som kosttillskott har blivit mycket populärt och är en produkt som i allt högre utsträckning används i Sverige. Det ökade utbudet innebär också att man kan hitta cbd olja både i form av e-juice, olja eller tabletter. För den som vill ha exakt dosering kan det vara en fördel att köpa CBD kapslar. Fördelarna med CBD olja är många enligt förespråkare och man kan hitta åtskilliga fakta som stödjer vissa av de effekter man tillskriver CBD. Bland de argument som ofta lyfts fram är minskad stress ofta betonad. Någonting ett flertal användare nämner.

CBD olja utan THC

Det finns inga prejudicerande domar angående CBD-olja även om oljan tekniskt sett inte är olaglig tack vare den mycket låga THC-halten. I vanliga affärer kan man även köpa hampfröolja och hampaprotein som också innehåller THC men i en mycket låg halt. Samtidigt har Läkemedelsverket ett godkänt läkemedel som innehåller detta ämne och det är en munspray som hjälper mot muskelstelhet hos MS-patienter. Med andra ord finns det ingenting i lagen som säger att CBD-olja är olagligt i Sverige. Det finns ett annat undantag när det gäller detta. Man kan importera CBD-olja om man har köpt det utomlands och kan med ett recept bevisa att man har behövt köpa detta för medicinska syften. Det är dock viktigt att komma ihåg att THC fortfarande ändå är olagligt att ha i blodet oavsett om man har fått i sig det via ett läkemedel köpt utomlands eller om man köper en olja som har framställts i Sverige.

Vad har EU-reglerna att säga om att föra läkemedel över gränserna? Det är helt lagligt att ta med sig läkemedel inom hela Schengen-området, vilket inkluderar till exempel Norge och Schweiz, om man kan bevisa att det är för personligt bruk och att det är för mindre än 30 dagars bruk. Just när det gäller läkemedel med THC är det mycket svårare, även om det som tidigare nämnts finns ett godkänt läkemedel hos läkemedelsverket som innehåller THC.